Zadania

Do podstawowych zadań Biura należy:

W zakresie spraw dydaktycznych:

 • prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem nowych kierunków i specjalności
 • prowadzenie dokumentacji związanej z akredytacją studiów i centralnej ewidencji studentów
 • ewidencjonowanie planów i programów studiów, spraw dyscyplinarnych studentów
 • organizacja toku studiów i roku akademickiego
 • rozliczanie pensum i zlecanych zajęć dydaktycznych
 • informacja i sprawozdawczość w zakresie spraw studenckich i dydaktycznych
 • przygotowywanie i koordynowanie rekrutacji na studia
 • ewidencja organizacji i agend studenckich oraz kół naukowych i innych form działalności studenckiej.

W zakresie jakości kształcenia:

 • obsługa, monitorowanie i doskonalenie Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia
 • opracowywanie zbiorcze analizy wyników badań ankietowych dla całej Uczelni
 • współpracuje z innymi jednostkami w zakresie aktualizowania informacji o ofercie dydaktycznej Uczelni, jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów
 • gromadzenie dokumentacji Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska