Biuro Programów i Jakości Kształcenia

Biuro Programów i Jakości Kształcenia prowadzi obsługę sekretarską Prorektora ds. Kształcenia.

W zakresie spraw dydaktycznych do zadań Biura należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem nowych kierunków i specjalności
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z akredytacją studiów i centralnej ewidencji studentów
 3. ewidencjonowanie planów i programów studiów
 4. ewidencja studiów podyplomowych
 5. organizacja toku studiów i roku akademickiego
 6. rozliczanie pensum nauczycieli akademickich i zlecanych zajęć dydaktycznych
 7. informacja i sprawozdawczość w zakresie spraw studenckich i dydaktycznych
 8. analiza kosztów kształcenia
 9. ewidencja organizacji i agend studenckich oraz kół naukowych i innych form działalności studenckiej
 10. opracowywanie sprawozdań i informacji w zakresie prowadzonych zadań dla GUS-u i POL-onu

W zakresie jakości kształcenia do zadań Biura należy:

 1. obsługa, monitorowanie i doskonalenie Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia
 2. aktualizowanie informacji o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów
 3. gromadzenie dokumentacji Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR

       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,   pokój 121a
       +48 12 662 42 74
       +48 12 633 62 45
       recstud@urk.edu.pl   przyjęcia stron:

   poniedziałek: 10.00 - 11.30
   piątek: 11.00 - 13.00


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska